KK Mursa

Košarkaški klub Mursa

Adresa: Reissnerova 46a Osijek

OIB: 39343691103
Matični broj: 3365603

Kontakt osoba: Zvonko Milas (potpredsjednik Kluba)
Telefon: 091 537 12 36
E mail: zvonko.milas.60@gmail.com

Podaci o stručnom kadru kluba:

Trener seniorski: Silvija Greganović
Pomočni trener seniorki: Jelena Novak

Vođa mlađih dobnih kategorija: Luka Kivela
Trener juniorki: Jelena Novak
Trener mlađih kategorija: Luka Kivela
Trener škole košarke: Sibila Danilović