KSOBŽ

Košarkaški savez Osječko-baranjske županije

Adresa: Reisnerova 46 a, Osijek
OIB: 37065235066
Žiro račun:

Skračeni naziv: KSOBŽ
Registarski broj: 14000729
Datum upisa: 01. 06. 1998.
Datum osnivačke skupštine: 10. 11. 1995.
Posljednja skupština udruge: 22. 12. 2017. (redovna)
Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014): DA

Predsjednik: Zvonko Milas
Tajnik: Boris Hartman
Izvršni odbor: Zvonko Milas , Renato Martinko, Zoran Uranjek, Marin Novaković i Želimir Tresoglavić.
Povjerenik za natjecanja: Miroslav Kontrec
Povjerenik za službene osobe: Mladen Lončarić

Mobitel: 091 537 12 36 (predsjednik), 091/890-3911 (tajnik)
Telefon/Fax: 031 638 561
E-mail: obz.kosarkaski.savez@gmail.com
Web: https://ksobz.hr/

Ciljevi Udruge:

Cilj Saveza je da na području Županije doprinosi: planskom i organiziranom omasovljenju košarkaškog športa, planskom i organiziranom podizanju kvalitete košarkaškog športa, planskom i organiziranom osposobljavanju i usavršavanju stručnog kadra, razvijanju i poticanju športskih aktivnosti i uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata, poticanju aktivnosti djece i mladeži, predstavljanju košarkaškog športa drugim športskim udrugama.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge:

Savez usklađuje aktivnost svojih članica, utvrđuje politiku razvoja košarkaškog športa, organiziranju i koordiniranju natjecanja u košarkaškom športu, usklađuje programske aktivnosti košarkaškog športa, djeluje na promicanju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika, uređuje sustav, te organizira i provodi natjecanja, objedinjuje i prezentira ukupni program i javne potrebe košarkaškog športa pred nadležnim športskim udrugama, skrbi o kategoriziranim športašima, organizira obavljanje poslova i zadataka od zajedničkog interesa za košarkaški šport.