U-17 kadetkinje - u konkurenciji, 8. kolo 1. 2. 3. 4. Kraj
KK Brod 17 9 14 11 51
KK Mursa 18 13 15 13 59
10.01.2020. 26:31 25:28