Testiranje službenih osoba B-1 lige Istok

Tomislav Vovk

Predavanje u Slavonskom Brodu je vodio naš međunarodni sudac Tomislav Vovk (sasvim desno)

U srijedu, 07. listopada, u Slavonskom Brodu je za županije Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku održana provjera znanja i tjelesne spreme sudaca i opunomoćenika za B-1 ligu istok. Po prvi puta, zbog smanjenja troškova, testiranja i seminar su održani na dvije lokacije.

Predavanje u Slavonskom Brodu je vodio naš međunarodni suda Tomislav Vovk, a nakon toga se pristupilo provjeri tjelesne spreme (vaganje, bip test) i provjeri znanja iz pravila igre, a opunomoćenici i o  propozicijama.

U petak 09. listopada, u Osijeku je seminar održan za Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju. Predavanje je vodio naš dugo godišnji sudac s A-1 liste Želimir Tresoglavić. Uz usmeno izlaganje bilo je i prikazivanje situacija (klipova) s košarkaških utakmica preko projektora. Suci i opunomoćenici su se mogli bolje upoznati sa situacijama koje im se mogu dogoditi u predstojećim utakmicama. Suci su pristupili i provjeri tjelesne spreme (vaganje, bip test), a opunomoćenici pisanju testa o propozicijama. Nakon toga su svi pristupili testu iz pravila igre.

Svi kandidati koji su pristupili seminaru u Slavonskom Brodu i Osijeku su uspješno položili sve zadatke. Moram naglasiti da od ove godine imamo nekoliko ženskih sudaca i opunomoćenika, što je za svaku pohvalu.

Želimo im uspješnu sezonu koja uskoro počinje.